Taahütlerimiz

Sürdürülebilir ve sorumlu bir gelecek için taahütleri içeren ve ADP Grubu’nda yer alan dünya çapındaki 23 havalimanının İcra Kurulu Başkanları tarafından imzalanan “Airports for Trust” bildirgesi, TAV Havalimanları sürdürülebilirlik stratejisinin uluslararası entegrasyonunun önemli yapı taşlarından birisidir. Grubun bu kapsamdaki taahhütleri havacılık ekosisteminde bir bütün olarak paylaşılan hedeflere katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Özellikle iklim ve biyoçeşitlilik başta olmak üzere tüm kritik çevre konularını ele alan bildirgede yer alan taahütler 2020 yılında ADP Grup tarafından tüm paydaşlar ile gözden geçirilmiş ve kapsamları genişletilmiştir. TAV Havalimanları KOVİD-19 pandemisini daha sürdürülebilir ve sorumlu bir gelecek inşa etmek için bir fırsat olarak kabul ettiği bu dönemde, bildirgeye tam uyum için programlarını ve eylem planlarını oluşturmuştur. Bildirgenin güncel içeriği aşağıdaki şekildedir:
 

Gezegeni Korumak

Çevrenin korunmasında sektör lideri olmak için taahhütlerimiz:

Our commitments to be the industry leader in environmental protection:

  • En geç 2030 yılına kadar karbon nötr olmak da dahil olmak üzere, operasyonlarımızı çevre üzerinde sıfır etki yaratacak hale dönüştürmek için çalışmak
  • Havacılık sektörünün çevresel dönüşüm gayretine aktif olarak katılmak
  • Döngüsel ekonomiyi, yerinde kaynak üretimini ve süreç sadeleştirmeyi teşvik ederek her havalimanının yerel bir kaynak sistemine entegrasyonunu artırmak
  • Faaliyetlerimiz (tasarım, inşaat, yenileme) için geliştirme projelerinin çevresel ayak izini azaltarak daha yeşil bir gelecek inşa etmek
 

Yerel Topluluklarla Gelişmek

Havalimanı faaliyetlerinin uyumlu ve sürdürülebilir gelişimi, yerel topluluklar için değer yaratılması ve yerel düzeyde insan gelişimine yatırım yapılmasıyla yakından bağlantılı olmalıdır.

Kalıcı bir kazan-kazan ilişkisi ve ortak bir gelecek vizyonu geliştirmek için taahütlerimiz:

  • Yerel toplulukların yaşam koşullarının iyileştirilmesine ve gürültüye maruz kalmanın azaltılmasına aktif olarak katkıda bulunmak
  • Yerel paydaşlarla uzun vadede güven ve uyum oluşturmak
  • Havalimanı faaliyetlerinin yerel topluluklar üzerindeki olumlu etkisini güçlendirmek
  • Havalimanı faaliyetinin olumlu etkisini en üst düzeye çıkarmak ve kabul edilebilirliği kolaylaştırmak için havalimanı topluluğunu birleştirmek ve birlikte hareket etmek
 

Ağımızın Gücü

Havalimanlarımızın çevresel ve sosyo-ekonomik etkilerini ölçmeye ve şeffaflığı sağlamaya kararlıyız. Havalimanlarımız hep birlikte, hava taşımacılığının zorluklarına ilişkin güçlü bir beceri, bilgi ve anlayış ağı oluşturur. Bu ağ, havalimanı faaliyetlerinin tüm paydaşlar için olumlu etkisini en üst düzeye çıkarmak için farkındalığı ve bağlılığı geliştirmelidir. TAV Havalimanları organizasyonlara kurumsal sürdürülebilirlik performanslarını yerel ve küresel anlamda karşılaştırma imkanı veren, kurumsal şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri ile sürdürülebilirlik konularına ilişkin risk yönetim becerilerini geliştirme imkanı sağlayan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 2014 yılından beri yer almaktadır. Endeks küresel ısınma, doğal kaynakların tükenmesi, su kaynaklarının azalması, sağlık, güvenlik, istihdam gibi Türkiye ve dünya için kritik sürdürülebilirlik meselelerine yaklaşımı ortaya koyan şirketlerin yaptıkları faaliyetlerin ve aldıkları kararların bağımsız bir gözle değerlendirilmesini ve bir anlamda tescilini sağlamaktadır. TAV Havalimanları 2021 yılında güncellenen endeks metodolojisine uygun olarak kamuya açık veri paylaşımını başlatmıştır ve 2021- 2022 döneminde endekste yer almaya devam edecektir.