Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

TAV Havalimanları’nın Birleşmiş Milletler tarafından yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegeni korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için küresel olarak oluşturulan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan (SKA) odaklandığı konular aşağıdaki şekildedir.