İnovasyon

TAV Technologies, 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında Mayıs 2019 itibarıyla Ar-Ge Merkezi olmaya hak kazanmış ve TAV Technologies bünyesinde çalışan mühendislerin yürüttüğü 11 proje Ar-Ge kapsamına alınmış ve TAV Teknolojileri çalışmalar devam etmektedir. Ar-Ge Merkezi olma ile birlikte şirket içindeki diğer faaliyetler de hızla artmış ve özellikle aşağıdaki konularda önemli gelişmeler sağlanmıştır:

  • Üniversiteler ve küresel Ar-Ge merkezleri ile işbirliklerinin artırılması,
  • Çalışanları yüksek lisans veya doktora derecesine teşvik etmek,
  • AB fon kümeleri ve TÜBİTAK kapsamında 8 adet uluslararası/ulusal fon ve teşvik programı başvurusu,
  • 4 akademik makale yayını ve 1 konferans katılımı,
  • 1 patent başvurusu ve 1 patent ön çalışması,
  • 5 adet “Proof of Concept” ve inovasyon çalışmaları,
  • 2 adet ticarileştirilebilir Ar-Ge ürün çıktısı,
  • Fikri ve sınai mülkiyet hakları ve ödül programı ile ilgili çalışmaların desteklenmesi
  • Yeni kurulan firmalarla işbirlikleri.

 

TAV Teknoloji'nin 2020 yılında ortaya koyduğu Ar-Ge Strateji Programı kapsamında somut ve oldukça başarılı çıktılar elde edilmiş; 2021 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından denetime ihtiyaç duyulmamıştır. 2014 yılından bu yana enerji verimliliği ve CO2 azaltımına yönelik Ar-Ge uygulamalarımızda 2.750.986 kWh enerji ve 6.164,41 ton CO2 tasarrufu sağladık. Ayrıca, önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilmek üzere birçok farklı enerji verimliliği ve CO2 azaltım projesi tasarlanmıştır.