Genel Bakış

İş performansını artırırken, tüm paydaşları için en yüksek değeri yaratmayı hedefleyen TAV Havalimanları; faaliyet gösterdiği tüm sahalarda oluşan çevresel ve sosyal etkileri en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde düşük karbonlu ekonominin temel prensipleri ile uyumlu olarak tasarladığı sürdürülebilir değer üretim modeli tüm iştirakleri tarafından benimsenmiş ve uygulanmaktadır.

Bu modelin uygulanması ile ortaya çıkan ekonomik performansının yanı sıra, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında belirlenen odak alanlarında –iklim değişikliği, enerji yönetimi ve karbonsuzlaşma, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir finansman, çeşitlilik ve kapsayıcılık tüm paydaşlar için yaratılan değer kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerle ölçülebilir hale getirilmiştir.

Söz konusu ölçülebilir çıktılar uluslararası raporlama standartları çerçeve alınarak şeffaflıkla raporlanmaktadır. İcra Komitesi tarafından takip edilen sürdürülebilirlik stratejisi uygulamaları, Kurumsal Yönetim Komitesi aracılığıyla Yönetim Kurulu gündeminde değerlendirilmektedir.