Genel Bakış

TAV Havalimanları olarak operasyonel faaliyetlerimiz ile yarattığımız ekonomik değerin yanısıra; sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında belirlediğimiz iklim değişikliği, enerji yönetimi ve karbonsuzlaşma, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir finansman, çeşitlilik, hakkaniyet ve kapsayıcılık gibi odak alanlarda tüm paydaşlar için değer yaratmak ana amacımız. Bu amaca hizmet etmek üzere tüm sahalarda oluşan çevresel ve sosyal etkileri uluslararası rehberler eşliğinde en aza indirmek üzere, düşük karbonlu ekonominin temel prensipleri ve küresel uygulamalar ile uyumlu olarak tasarladığımız değer üretim süreçlerimiz tüm iştiraklerimiz tarafından benimsenmiş ve uygulanmaktadır.

TAV Havalimanları yönetim anlayışında organizasyonel ve kültürel değişim gerektiren bir konu olarak ele alınan sürdürülebilirlikte, etkin bir organizasyonel yapılanma ile beklenen sonuçlara ulaşılabileceği kabul edilmektedir.

TAV Havalimanları sürdürülebilirlik stratejisinin faaliyet gösterilen tüm coğrafyalarda ve grup düzeyindeki tüm iştiraklerle, her fonksiyon ve seviyede yayılımını ve içselleştirilmesini sağlamak, performansımızı tüm paydaşlar ile sistematik olarak şeffaflıkla paylaşmak amacıyla “Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi” yürütülmektedir. Bu kapsamında hedefimiz operasyonlarımızın değer odaklı dönüşümü ve sürdürülebilir, ölçülebilir, küresel ölçekte kıyaslanabilir dinamik ve sürekli gelişimidir.

Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda yarattığımız etkiyi ölçümlemek ve bizi kurumsal hedeflerimize ulaştıracak etkin, anlamlı veriler üretmek için modern teknolojik altyapılar tasarlıyor ve uyguluyoruz.