Çevresel Sürdürülebilirlik

Çevresel Sürdürülebilirlik

Çevresel tehditlerin daha da somut hale geldiği KOVİD-19 pandemisi döneminde Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yayımlanan Küresel Risk Raporu 2022’de, en önemli ve uzun vadeli risklerin iklim riskleri ile ilişkili olduğu belirtilmektedir. Pandemi riski ile aynı düzeyde tanımlanan iklim değişikliği riskini, biyolojik çeşitliliğin yok olması, insan faaliyetleri nedeniyle çevrenin bozulması ve doğal kaynakların tükenmesi izlemektedir.

Bu bağlamda 2021, TAV Havalimanları’nın çevresel taahhütlerini gözden geçirdiği ve sektörün çevresel dönüşümünde aktif rol alma kararlılığını kurumsal stratejisi ile ortaya koyduğu bir yıl olmuştur. Airports for Trust bildirgesinde yer alan ortak taahhütlere paralel olarak, tüm iştirakler tarafından desteklenecek çevre programları ve eylem planları hazırlanmıştır. Güncellenen yönetişim yapısı ile yenilikçi projeler teşvik edilmekte ve kurum içi girişimcilik desteklenmektedir.

TAV Havalimanları, Avrupa Yeşil Mutabakatı (Green Deal) süreci ile de tetiklenen iklim krizi ile mücadele ve enerji yönetimi odak alanı kapsamında, taahhütlerini yerine getirmek üzere, işlettiği havalimanlarında yer hizmetleri oprasyonlarının da dahil olduğu Sera Gazı Yönetim Sistemi’ni oluşturmuş ve işletmektedir.

Havalimanı ve yer hizmetleri bazında hazırlanan sera gazı envanterleri ISO 14064-1 uluslararası standardına göre bağımsız denetim şirketi tarafından her yıl doğrulanmakta ve tescil edilmektedir. Doğrulama kapsamında, TAV Havalimanları’nın yanma kaynaklı emisyonları (Kapsam 1), enerji kaynaklı emisyonları (Kapsam 2) ve havalimanları genelindeki paydaşların Kapsam-1 ve Kapsam-2 emisyon hesapları da (Kapsam 3) değerlendirilmektedir.

Sera gazı envanterinin oluşturulması, ölçülmesi, izlenmesi, azaltılması ve nötr hale getirilmesi aşamalarını kapsayan yönetim sistemleri aynı zamanda ACI Europe Havalimanı Karbon Akreditasyonu (Airport Carbon Accreditation) programı kapsamında sertifikalandırılmaktadır

TAV Havalimanları’nın 2021 yılı itibarıyla ACA sertifikasyonları aşağıdaki şekildedir:

  • İzmir Adnan Menderes, Antalya ve Ankara Esenboğa havalimanlarında “Level 3+ Neutrality”
  • Enfidha Havalimanında “Level 3 Optimization”
  • Milas-Bodrum Havalimanında “Level 1 Mapping”

 

Alanya Gazipaşa Havalimanı’nda 2022’de sertifikalandırılması hedefiyle yönetim sistemi kurulum çalışmaları başlatılmıştır. Havalimanı karbon akreditasyonu konusunda ACI ile yapılan iş birliğinin yanı sıra üyesi olduğumuz Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ile birlikte sürdürülebilirliğin farklı boyutlarında (döngüsel ekonomi, çeşitlilik kapsayıcılık vb.) ortak çalışmalar yürütülmektedir. İş dünyası ve sürdürülebilir kalkınma amaçları arasındaki köprüyü kurmak ve iş dünyasının sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü güçlendirmek amacıyla TÜSİAD, Türkonfed ve UNDP tarafından oluşturulan Hedefler için İş Dünyası Platformu üyesidir.

Düşük karbonlu teknoloji ve altyapı yatırımlarıyla çevresel taahhütlerini destekleyen TAV Havalimanları’nın İstanbul Havalimanı’nda bulunan HAVAŞ istasyon binası ve antreposu, sürdürülebilir tasarım, inşaat ve işletme kriterleri ile dizayn ederek işletmeye almıştır. LEED Sertifikalı (Leadership in Energy and Environmental Design) bu iki tesis geleneksel yapılara göre daha sağlıklı, çevreci ve ekonomik olarak tasarrufu sağlayacak şekilde birçok çevre ve insan dostu özelliğin entegre edildiği yapılardır.

İnşaat süreci boyunca çevreye ve doğaya verilen zararı en aza indirmek için Erozyon ve Sedimentasyon kontrolü planı geliştirilmiş; su ve inşaat kirliliğini önlemek için özgün önlemler alınmıştır. Ortaya çıkan atıkların geri dönüşüm ve yeniden kullanımı sağlanarak atık miktarı azaltılmıştır. Cam seçimi, elektro-mekanik sistem seçimleri ve aydınlatma sistemleri tasarımı uluslararası standartların üzerinde yapılarak bina enerji verimliliği artırılmıştır.

Su tüketimi düşük verimli armatürlerin kullanımı ile su tüketiminde %20’den fazla verimlilik sağlanmıştır. Bahçe sulamalarında verimli sulama sistemlerinin kullanımı ile sulama için harcanan su tüketimi azaltılmıştır.

Binaların kullanımı sırasında iç hava kalitesini artırmak için mahallere verilen taze hava miktarları uluslararası ASHRAE 62.1 Ventilation For Acceptable Indoor Air Quality standardının üzerinde tutulmuş, düşük emisyonlu malzemeler tercih edilmiş ve termal konfor koşulları gözetilmiştir 2020 yılında işletmeye alınan Milas-Bodrum Havalimanı otoparkı üzerindeki güneş enerjisi santralinin toplam enerji üretimi 2020 yılında 1.138.283 kWh, 2021 yılında 1.872.503 kWh olmuştur. İzmir’de de benzer şekilde güneş enerjisinden 278 MWh enerji üretilmiştir.

 

Ankara

İzmir

 

2021

2020

2021

2020

Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi (MWh)

4.147

0

270

278

Satın Alınan Toplam Yenilenebilir Enerji (MWh)

0

0

0

0

Toplam Yenilenebilir Enerji (MWh)

4.147

0

270

278

 

TAV Havalimanları’nda çevre yönetim sistemleri sürdürülebilirliğin çevresel boyutu için en önemli uygulama araçlarındandır. Faaliyetler sırasında ortaya çıkan çevresel riskleri en aza indirmek, yönetmek ve izlemek için sistematik süreçler içermektedir. Sahip olduğumuz değerlerin tedarik zincirimiz tarafından da benimsenmesini sağlamak sürdürülebilirlik anlayışımızın ayrılmaz bir unsurudur. Tedarikçilerimizi seçerken maliyet unsurunun yanında profesyonellik, operasyon kabiliyeti, çözüm odaklı yaklaşım nitelikleri ile referanslarını dikkate alıyoruz. Bunların yanı sıra, sürdürülebilirlik yaklaşımımızın bir sonucu olarak çevresel ve sosyal kriterleri de göz önüne alıyoruz. Sözleşmeli tedarikçilerimizin denetiminde çalışma koşulları ve insan hakları kriterlerini göz önünde bulunduruyoruz. Çevre yönetim sistemleri; enerji tüketimi, sera gazı emisyonları, hava kalitesi, faaliyetlerin doğa ve biyoçeşitlilik üzerindeki etkileri, su tüketimi ve atık yönetimi gibi tüm çevresel faktörleri kapsamaktadır. TAV Havalimanları çalışanlarının çevre yönetimi konusunda uzun yıllara dayanan deneyimleri tüm Grup şirketlerinde ortak fayda sağlamaktadır. TAV Havalimanları, Groupe ADP ile iş birliği çerçevesinde biyoçeşitliliğin korunması için taahhütlerini Act4Nature International üzerinden açıklamıştır.

2021 yılında TAV Esenboğa ve İzmir havalimanlarında çevresel harcamalarımız kapsamında toplam 2.000.120 TL harcama yapılmıştır. 2021 yılında TAV Esenboğa Havalimanı'nda 96.561 TL tutarında bir çevre cezasına çarptırıldık.