Geleceğin Havalimanını Hayal Etmek

Bir havalimanı ancak geleceğe bakarak hayal edilebilir. Bugünkü havalimanlarımız, bizden önceki nesillerin hayallerini ve özlemlerini temsil ediyor. TAV Havalimanları olarak, biz geleceğin havalimanlarına yatırım yapıyoruz. Havalimanlarımız, hizmet verdikleri şehirlerin ve bölgelerin dünyaya açılan kapılarıdır. Her gün yüz binlerce yolcuya güvenilir, hızlı ve konforlu bir seyahat deneyimi sunuyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyaların ve ilişkide olduğumuz toplulukların kalkınmasına katkı sağlıyoruz.

Gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun bilincinde olarak, geleceğin havalimanlarını bugün tasarlıyoruz.

Güvene Dayalı Havalimanları

Sadece çalışanlarımıza, müşterilerimize ve tedarikçilerimize değil, yerel topluluklar ve gelecek nesiller de dahil olmak üzere tüm paydaşlarımıza karşı sorumluyuz. Havacılık sektörünün tarihindeki en derin krizin ardından, dünyanın en geniş havalimanı işletmeciliği platformu olarak, sürdürülebilir ve sorumlu bir gelecek inşa etmek için önümüzde önemli bir fırsat olduğuna inanıyoruz.

Bu amaçla, sürdürülebilir ve sorumlu bir gelecek için taahhütlerimizi içeren “Airports for Trust” bildirgesi Groupe ADP ağındaki 23 havalimanının icra kurulu başkanları tarafından imzalandı. Bu bildirge TAV Havalimanları sürdürülebilirlik stratejisinin uluslararası entegrasyonunun önemli yapı taşlarından birisidir. Grubun bu kapsamdaki taahhütleri, havacılık ekosisteminde bir bütün olarak paylaşılan hedeflere katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Gezegeni Korumak

Bu bildirgenin imzacıları olarak ortak amacımız çevrenin korunması konusunda sektör liderleri olmaktır. Bu amaç, kendi sorumluluk alanımız içinde örnek olmamızı ve bunun ötesine geçerek tüm değer zincirine etki etmek üzere çalışmamızı gerektirir. Bu kapsamda dört temel taahhüdümüz var:

- İmtiyaz sahipleri de dahil olmak üzere sorumluluk alanımız içindeki tüm operasyonlarımızın sıfır çevresel etkiye doğru ilerlemesini sağlamak ve özellikle en geç 2030 yılına kadar operasyonlarımızı karbon-nötr hale getirmek,

- Havacılık sektörünün çevrenin korunması konusundaki dönüşüm çabalarına aktif olarak katkı sağlamak ve mümkün olan konularda hava tarafında da çözümler sunmak,

- Her havalimanının yerel ekosisteme entegrasyonunu teşvik etmek, kısa döngüleri ve rotaların oluşmasını desteklemek, döngüsel ekonomiyi ve yerinde üretimi teşvik etmek,

- Proje geliştirme faaliyetlerimizin tasarım, inşaat, yenileme) çevresel etkisini azaltarak daha yeşil bir geleceğe katkı sunmak.

Yerel Topluluklarla Birlikte Gelişmek

Bu bildirgenin imzacıları olarak, uzun vadeli kazak-kazana dayalı bir ilişki ve ortak bir gelecek vizyonu için, havalimanı faaliyetlerinin uyumlu ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesinin, yerel topluluklar için değer yaratmak ve yerel düzeyde insani gelişime -özellikle de gençlere- yatırım yapmakla yakından bağlantılı olduğuna inanıyoruz. Havalimanının çevresi üzerindeki olumlu etkisi, inovasyon ve uzun vadeli kolektif gelişimin önemli bir parçasıdır.
Dolayısıyla, aşağıdaki taahhütlerimizi paylaşıyoruz:

- Yerel toplulukların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve gürültü azaltımı konusunda aktif olarak çaba göstermek

- Yerel paydaşlarla uzun vadeli ve güvene dayalı ilişkiler geliştirmek

- Havalimanı faaliyetlerinin yerel topluluklar üzerindeki olumlu etkisini en üst düzeye çıkarmak ve uyumu güçlendirmek üzere havalimanı paydaşlarıyla ortak hareket etmek üzere çalışmak; örneğin ortak faydaya yönelik projeler geliştirmek.

Ortak bir strateji ve amaç etrafında buluşurken, imzacılar olarak içinde bulunduğumuz yerel ekosistemlerde kendi sinerjilerimizi kurmayı hedefliyoruz.


Etik ve Uyum

Etik ve uyum, yasalar ve resmi düzenlemelerle birlikte TAV Havalimanları'nın değerlerine saygı göstermeyi içerir. Bu çerçeve, hem şirketi hem de çalışanlarını korumak amacıyla oluşturulmuştur. Bu kültürün yayılması, tüm paydaşlar arasında güven geliştirmek için önemlidir.

DOĞRU DAVRANIŞ KURALLARIEtik davranış kurallarına ulaşmak için buraya tıklayın ->
BİLDİRİM SİSTEMİ

Bildirim sistemi, Etik ve Uyum programının ana temellerinden biridir. Bu sistem çalışanların ve paydaşların etik ve uyum konusundaki ihlalleri iletmeleri ve sorularını paylaşmaları için ek bir yöntem sunar. Bildirim sistemi, doğru davranış kültürünün yerleşmesini destekler.

Haftanın 7 günü, 24 saat erişilebilir olup, 4 taahhüt üzerine kurulmuştur:

  • • İyi niyetle yapılan bildirimlerde, bildirimi yapanın korunması;
  • • Bildirimin kapsamında yer alanların masumiyet karinesi;
  • • Uyarının raporlanması ve işlenmesinde yer alan tarafların uygun şekilde davranması;
  • • Gizliliğe saygı, özellikle bildirenin kimliği konusunda.

Bildirim sistemine erişmek için buraya tıklayın ->