Pioneers 2025

Pioneers 2025, Groupe ADP'nin yeni havalimanı modeline geçiş sürecini başlatmak için uygulamaya koyduğu stratejik yol haritasıdır.

Groupe ADP’nin bir üyesi olan TAV Havalimanları kendi stratejisini de üç boyut odaklı bu yol haritasıyla tam uyumlu olacak şekilde oluşturmuştur.

Bu stratejik yönelim, hedeflenen bölgelerde yüksek büyüme modelimizi, yeni çevresel ve toplumsal zorlukları göz önünde bulundurarak sürdürme hedefimizi tamamlamaktadır. Aynı zamanda, 2030’a kadar karbon nötr bir işletmeye dönüşme ve 2050’ye kadar da net sıfır emisyon taahhütlerimize ulaşmamız için gereken zemini hazırlamaktadır.

Pioneers 2025 üç farklı boyut üzerine inşa edilmiştir.

  • Tek Hedef: Geleceğin sürdürülebilir havalimanlarını tasavvur etme
  • Tek Grup: Entegre ve sorumluluk sahibi bir global grup inşa etme
  • Ortak Dinamikler: Yenilik odaklı çalışma tarzı, birbirini destekleme ve yetkilendirme


“Pioneers 2025” yol haritasını destekleyen TAV Havalimanları stratejik yol haritası ise üç temel konuya odaklanmaktadır: Dijitalleşme, Konukseverlik ve Sürdürülebilirlik.

Amacımız, konukseverlik tekliflerinin geliştirilmesini destekleyerek ve ek gelir alanları oluşturarak müşteri deneyimini iyileştirecek akıllı havalimanları yaratmaktır. Ayrıca bu program, terminal kapasitelerinin arttırılması, maliyetlerin en uygun hale getirilmesi ve süreçlerin standartlaştırılması yoluyla operasyonları optimize etmemize de yardımcı olacaktır.

Yolcuların değişen ihtiyaçlarını sürekli takip ederek ve birinci sınıf çözümler sunmak için yenilik odaklı hareket ederek konukseverlik hizmetlerimizi devamlı geliştireceğiz.

Kapsamlı ESG stratejimiz aşağıdaki dört konuyu esas almaktadır: Kurumsal yönetişimde en yüksek uluslararası standartlara uyum sağlamak; faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek; çeşitlilik ve kapsayıcılığa odaklanarak esnekliği, yenilikçiliği ve rekabet avantajını geliştirmek; ve yerel hissedarlarla uzun vadeli güvene dayalı ve bağlılık esaslı bir ilişki kurmak, havalimanı işletme faaliyetinin yerel topluluklar açısından faydalarını güçlendirmek.