Hakkımızda

Biz Kimiz

Havalimanı deneyimini dönüştüren marka

Ödüller ve Başarılar

Yıllardır TAV Havalimanları ve iştirakleri, uluslararası platformda, müşteri memnuniyeti, hizmet kalitesi ve Çevre ve Sosyal Yönetim konularındaki başarılarıyla tanınmış ve saygınlık kazanmıştır.

Amacımız

Dünya ve havacılık sektörü köklü bir değişimin eşiğinde olsa da bugün, TAV Havalimanları daha iyi bir vizyona ve uzun vadeli hedeflere sahip. Siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın neden olduğu belirsizlikler işletmeler açısından daha fazla esneklik, çeviklik ve uyum sağlama becerisi gerektiriyor. İklim değişikliğinin medeniyetin temellerini sarstığı bu mevcut koşullarda, sorunların üstesinden gelmek için bugüne kadar görülmemiş düzeyde bir işbirliğine ihtiyaç var.

Faaliyetlerimiz

Kurumsal Yönetim

TAV Havalimanları, operasyonel faaliyetlerinin yanı sıra sürdürülebilirlik stratejisiyle iklim değişikliği, enerji yönetimi, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir finansman, çeşitlilik, hakkaniyet ve kapsayıcılık gibi alanlarda tüm paydaşlar için değer yaratmayı hedeflemektedir.

İletişim