Basın Bültenleri

Basın Bültenleri

TAV Havalimanları Holding A.Ş. İyi Derecede Kurumsal Yönetim Notu Aldı

Dünyanın lider kurumsal derecelendirme kuruluşlarından RiskMetrics Group (ISS), TAV Havalimanları Holding A.Ş.'ne 10 üzerinden 8,5  (%83,34) ile iyi derecede kurumsal yönetim notu verdi. Ülkemizde kurumsal yönetim derecelendirme faaliyeti Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) tarafından Temmuz 2003'te yayımlanan ve Şubat 2005'te düzeltme ve eklemelerle yeniden yayımlanan “Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri” dikkate alınarak yürütülüyor. Bu ilkeler OECD tarafından 2004 yılında yayınlanan ve global ölçekte referans alınan "OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri" ile uyumlu olup, yine OECD tavsiyeleri doğrultusunda ülkemize özgü durum ve koşullar göz önüne alınarak oluşturulan prensip ve uygulamaları da içeriyor. SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde;  Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu alt başlıkları altında yapılan ağırlıklandırılmış değerlendirme sonuçları aşağıda yer almaktadır: Alt Kategoriler Ağırlık Alınan Not Tahsis Edilen Not Pay Sahipleri 0,25 8,11 8,00 Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 0,35 8,69 8,50 Menfaat Sahipleri 0,15 8,88 9,00 Yönetim Kurulu 0,25 7,78 8,00 Toplam 1,00 8,33 8,50 TAV Havalimanları Holding A.Ş. İcra Kurulu Başkanı M. Sani Şener yaptığı açıklamada, uluslararası alanda faaliyet gösteren bir şirket olarak TAV Havalimanları’nın, Kurumsal Yönetim alanındaki başarısını, en az operasyonel ve finansal başarıları kadar önemli gördüklerini vurgulayarak; "TAV Havalimanları olarak dünya ölçeğinde rekabet edebilir bir şirket olabilmek adına kurumsal yönetim ilkelerine uyumu Şirket kültürünün bir parçası olarak görmekteyiz." dedi. Şener, Türkiye’de kurumsal yönetim ilkelerine uyumun artmasıyla birlikte şirketlere yabancı yatırımcı ilgisinin de artacağına inandıklarını sözlerine ekledi. TAV Havalimanları Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Nursel İlgen ise "Aldığımız yüksek not, Şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önemin ve uyum konusunda kararlılığının  bir göstergesidir” diye ifade etti. TAV Havalimanları’nın Şubat 2007’de gerçekleştirilen halka arzından çok daha önce Yatırımcı İlişkileri birimini oluşturduklarını belirten İlgen, “Kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda yaptığımız iyileştirme çalışmalarının karşılığını alıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. TAV Havalimanları Holding’e kurumsal yönetim notu veren RiskMetrics Group - Institutional Shareholder Services (ISS), kurumsal yönetim ve genel kurullarda vekaleten oy kullanma alanında yatırımcılara hizmet sunan dünyanın lider kuruluşlarından olup, Türkiye’de SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni olan kuruluşlardan bir tanesidir. 1985 yılında ABD de kurulan şirketin, Washington DC, Amsterdam, Bruksel, Chicago, Londra, Melbourne, New York, Tokyo , Paris ve Toronto başta olmak üzere bir çok yerde ofisleri bulunmaktadır.( www.riskmetrics.com)   www.tavhavalimanlari.com.tr

Sayfayı / Siteyi Öner Sayfayı / Siteyi Değerlendir Sayfayı Yazdır Sayfayı Sık Kullanılanlara Ekle
Inline